Doradztwo

Wraz z optymalizacją procesu pakowania i odpowiednią organizacją stanowisk pracy uzyskacie Państwo wysoką produktywność.  Naszym głównym celem jest optymalizacja kosztów, które ponoszą Klienci poprzez:

  • projekt zapewniający minimalizację powierzchni zajmowanej przez strefę pakowania, aby w razie potrzeby móc zwiększyć liczbę stanowisk,

  • zapewnienie ergonomii stanowiska pakowania dla zwiększenia komfortu, a tym samym wydajności i zadowolenia z pracy,

  • odpowiedni dobór sprawdzonych elementów i urządzeń wyposażenia stanowiska oraz efektywnych i tanich materiałów zabezpieczających towar na czas transportu,

  • dostosowanie systemu transportu wewnętrznego pojemników kompletacyjnych oraz paczek do potrzeb i planowanego budżetu.

Optymalizacja kosztów

Świadczymy usługi w zakresie projektowania strefy pakowania towarów wraz z kompleksowym doborem niezbędnych elementów wyposażenia pakowni oraz ich dostawą i montażem. Dzięki przygotowywaniu projektów pod indywidualne wymagania Klientów inwestycja gwarantuje szybki zwrot na skutek zwiększenia efektywności pracy i zadowolenia pracowników

Napisz do nas