Strefy Pakowania

Wraz z optymalizacją procesu pakowania i odpowiednią organizacją stanowisk pracy uzyskacie Państwo wysoką produktywność.  Naszym głównym celem jest optymalizacja kosztów, które ponoszą Klienci poprzez:

– projekt zapewniający minimalizację powierzchni zajmowanej przez strefę pakowania, aby w razie potrzeby móc zwiększyć liczbę stanowisk,

 

– zapewnienie ergonomii stanowiska pakowania dla zwiększenia komfortu, a tym samym wydajności i zadowolenia z pracy,

 

– odpowiedni dobór sprawdzonych elementów i urządzeń wyposażenia stanowiska oraz efektywnych i tanich materiałów zabezpieczających towar na czas transportu,

 

– dostosowanie systemu transportu wewnętrznego pojemników kompletacyjnych oraz paczek do potrzeb i planowanego budżetu.

 

Dobre
zarządzanie

Nasze rozwiązania sprzyjają wdrożeniu metody 5S, której celem jest zaprowadzenie i utrzymanie porządku i dyscypliny na stanowisku pracy. 5S jest jednym z najważniejszych elementów dobrego zarządzania. Sprawdzone u naszych klientów!

Świadczymy usługi w zakresie projektowania strefy pakowania towarów wraz z kompleksowym doborem niezbędnych elementów wyposażenia pakowni oraz ich dostawą i montażem. Dzięki przygotowywaniu projektów pod indywidualne wymagania Klientów inwestycja gwarantuje szybki zwrot na skutek zwiększenia efektywności pracy i zadowolenia pracowników

Napisz do nas